نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

رونمایی از دستگاه مونتاژ بردهای SMD در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار
دی ماه 97
تهران محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران