فیدر

سیستم تغذیه قطعات در دستگاه مونتاژ برد از فیدرهای اتوماتیک پنوماتیک تشکیل یافته است. فیدرهای استفاده شده از نظر دقت و سرعت یکی از بهترین نوع فیدرها بوده و محصول شرکت Yamaha می‌باشند. همچنین برای قطعاتی که در تیوب و سینی قرار دارند به ترتیب از Feeder vibrator و Tray feeder استفاده می‌شود.

انواع فیدرها:

feeder-8x2mm

8X2 mm

feeder-8x4mm

8X4 mm

feeder-12mm

12mm

feeder-16mm

16mm

feeder-24mm

24mm

feeder-stick

Stick feeder