گالری

دریافت لوح و تندیس رویداد تاک 2

هتل آنا (ارومیه)

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دریافت تندیس مسابقه کارویا