بلاگ

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مدیر عامل شرکت مارال روبات صنعت به عنوان فناور برتر استان انتخاب شد.

12 دی 1397