بلاگ

بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دکتر حسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از شرکت مارال روبات صنعت بازدید کرد.

27 آبان 97